הסכמי גירושין מוכנים

הליך הגישור הינו אחד ההליכים המקובלים ביותר בנוגע לפתרון קונפליקטים, סכסוכים ומחלוקות. יותר ויותר הולכת וגוברת ההבנה כי אין הכרח לגשת לבית משפט, אלא רק במקרים בהם מוצו כל האפשרויות האחרות, וזאת בכדי לחסוך כסף, זמן ומשאב אנושי.

בסופו של כל הליך גישור, לאחר שצויינו כל ההסכמות, המגשר כותב ומנסח את הנאמר לכדי הסכם כתוב. ההסכם הינו הסכם משפטי מחייב לכל דבר ועניין, ולאחר שכל אחד מהצדדים חתמו עליו, יש להגישו לבית המשפט שיעניק לו תוקף של פסק דין.

הסכם גישור גירושין

קיימים מספר נושאים אשר חייבים להיות מצויינים בכל הסכם גישור גירושין. ראשית, ההסכם חייב לכלול את שמות הצדדים בצורה מסודרת וברורה. שנית, יש להציג את מסגרתם של כל אחד מהצדדים להסכם. כל מה שנכתב בסגנון “הואיל”, מטרתו להציג את מסגרת ההסכם באופן קצר וברור.

בסופה של המסגרת יצוין משפט מסכם כדוגמת “לאור כל זאת מסכימים ומתחייבים השותפים…..”, אשר מייצר חיבור בין מסגרת זו לבין המשך ההסכם. לאחר מכן, יכלול ההסכם את האינטרסים המשותפים ועניינים עקרוניים בגישור.

בגדול, כל הפתרונות וההסכמות שהגיעו אליהם המעורבים בהליך הגישור, חייבים להיכלל בהסכם.