כמה עולה לפתוח תיק גירושין ברבנות

כאשר בני זוג מעוניינים לפתוח בהליך גירושין עליהם תחילה לפתוח תיק גירושין ברבנות, שכן לה סמכות ייחודית לעסוק בסידור הגט.

לאחר הפנייה אל בית הדין הרבני, רק אז מתחיל למעשה תהליך הגירושין.

עם זאת, במקרים רבים, הליך הגירושין לא מתחיל רק בעת פתיחת תיק הגירושין בבית הדין הרבני, אלא עוד בשלב שכירת עו”ד שילווה אתכם בכל התהליך. ההוצאות הכספיות בהליך זה מתחילות עוד בפגישת הייעוץ וכל שכן במהלך הייצוג המשפטי.

עלויות שכר הטרחה לעורך דין עלולות לנוע בין עשרות ואף מאות אלפי שקלים. חשוב להדגיש כי בתחום דיני המשפחה התשלום אינו מותנה בהתאם להצלחה או אחוזי גבייה וזאת בשל אופיו של ההליך והפעילות שנדרשת בו.

לאחר שבני הזוג נפגשו עם עורכי דינם, אז תוגש התביעה לגירושין לבית הדין הרבני.

בעת פתיחת התיק יש לשלם אגרה לבית הדין אשר נכון להיום עומדת על סכום של 311 ₪.

לצד תשלום האגרה בעת פתיחת התיק, קיימים הליכים נוספים כדוגמת חלוקת רכוש אשר להם אגרות נפרדות. אגרות אלו נעות בין עשרות למאות שקלים לפי טיב וסוג הבקשה.