פתיחת תיק גירושין ברבנות תל אביב

תחילתו של כל תהליך גירושין בין בני זוג הוא בפתיחת תיק בבית הדין הרבני שלו סמכות ייחודית בכל אשר קשור לסוגיית הגירושין. הדיונים ברבנות מתקיימים בדלתיים סגורות וחל עליהם איסור פרסום.

עם זאת, לבית הדין הרבני קיימת סמכות מקבילה בבית המשפט לענייני משפחה, בכל הקשור לחלוקת רכוש, משמורת, מזונות, הסדרי ראייה וכדומה.

בכל הליך גירושין יש להבחין בין שתי דרכים : גירושין בהסכמה או תביעה לגירושין.

גירושין בהסכמה

זהו המקרה בו שני בני הזוג מחליטים שהגיע הזמן להיפרד. אמנם יש ביניהם קונפליקטים אודות נושאים כמו רכוש, מזונות, משמורת ועוד, אך בנושא הגירושין שניהם מסכימים.

מקרה זה נקרא גירושין בהסכמה. כאשר קיימת הסכמה משותפת לגירושין, בית הדין יקבל את בקשתו של הזוג להתגרש.

תיק הגירושין ייחל בבית הדין הרבני, בסניף הקרוב למגורים האחרונים של בני הזוג. אל הבקשה יצורפו כל המסמכים הרלוונטיים כדוגמת אגרות, טופס בקשה לגירושין ועוד.

בית הדין הרבני יקבע מועד לגירושין וידון בתביעות הנוספות בהמשך.

גירושין שלא בהסכמה

ישנם מקרים בהם אחד מהצדדים, הבעל או האשה אינם חפצים בגירושין. במקרה שכזה, בית הדין הרבני יקנה לאותו הצד לעיתים אפילו שנה בכדי לשכנע את בן או בת הזוג שלא להמשיך עם הליך הגירושין. לרוב, בית הדין נוטה להסכמה עם אותו הצד, בעיקר כאשר מעורבים ילדים ברקע. עם זאת בחלוף שנה מעת הגשת תביעת הגירושין או לחילופין מעת תאריך הפירוד כאשר יראה בית הדין כי לא קיים עוד סיכוי לשלום בית בר קיימא, יתן בית הדין פסק לגירושין אם ייראה כי לא קיים עוד סיכוי לשלום בית.

עילות גירושין

בכדי שבית הדין הרבני יקבל את תביעת הגירושין, על התובע להוכיח סיבה אמיתית לכך. מרבית עילות הגירושין הינן על בסיס אלימות, בגידות, תפקוד מיני לקוי וכד’.

בית הדין מבקש להיווכח שאכן יש סיבה ממשית לסיבת הגירושין ועל כן העילה חייבת להיות רלוונטית.

הסכם גירושין

הסכם הגירושין כולל מספר הסכמות בנושא זכויותיו של כל צד כדוגמת משמורת, רכוש, מזונות, כספים וחסכונות, כתובה וכדומה וכן מה יקרה במקרים עתידיים הם ירצה אחד מהצדדים לנסוע לחו”ל עם הילדים או בלעדיהם, איחורים ועוד.

לבסוף יאושר הסכם הגירושין על ידי בית המשפט ( בית הדין הרבני או בית המשפט לענייני משפחה). הצדדים יחתמו על ההסכם והוא יקבל תוקף של פסק דין.גירושין בהסכמה.