טופס פתיחת הליך בבית משפט לענייני משפחה

בית המשפט לענייני משפחה עוסק בכל הנושאים העוסקים בסכסוכים משפחתיים: משמורת, מזונות ילדים, הסדרי שהיה, מזונות אישה, אבהות ואמהות, חלוקת רכוש ענייני ירושה ועוד.

חשוב לציין כי לבית המשפט לענייני משפחה אין סמכות לעסוק בענייני נישואין וגירושין, כולל הגט עצמו או בעניין שלום בית. לנושאים אלה ניתנה סמכות ייחודית לבית הדין הרבני.

לינק לטופס – https://www.gov.il/BlobFolder/service/opening_civil_procedure/he/opening_civil_procedure.pdf

מהו הליך פתיחת תיק בבית המשפט לענייני משפחה?

ראשית להגשת התביעות קיימת חובה להגיש בקשה ליישוב סכסוך.

במקרים בהם לא עלה בידי הצדדים להגיע להסכמות, רק אז ניתן להגיש תביעות לבית המשפט בענייני משפחה.

כאמור, בבית המשפט בענייני משפחה לא ניתן “לפתוח תיק גירושין” אלא יש להגיש תביעה נפרדת לכל נושא בו מתבקשת הכרעתו של בית המשפט.

בכל כתב תביעה יש לפרט את הסיבות לסכסוך הגירושין ולפרט את עמדתכם ודרישותכם בכל הנוגע לעניין בו הוגשה התביעה. כמו כן, יש לצרף את כל החומר הרלוונטי, למלא את הטפסים הנחוצים ולחתום על תצהיר.

את כתב התביעה יש להגיש במזכירות בית המשפט לענייני משפחה או לחילופין במזכירות בית הדין הרבני , לאחר ששילמתם את האגרה לעניין זה, וכן למסור עותק שלה לצד הנגדי על ידי שליח שמחתים צד זה על אישור מסירה מתאים.